top of page

Prof Dr Saim Yılmaz

"Varikosel hastalarının büyük çoğunluğu

embolizasyon yöntemiyle ameliyatsız

olarak tedavi edilebilir"

 

  • Bütün varikoseller mutlaka tedavi edilmeli midir? Eğer varikosel ağrı, sperm bozukluğu, testiste küçülme, görüntü bozukluğu veya bacak varislerine yol açarsa, genellikle tedavi gerekir. Bu tür problemler yoksa, varikosel tedavi edilmeyebilir.

  • Varikosel tedavisinden sonra sperm sayısı ve kalitesinde düzelme olur mu? Yapılan birçok çalışmada, varikosel tedavisinin sperm sayısı ve kalitesini düzelttiği gösterilmiştir. Ancak, sonuçlar hastadan hastaya farklılıklar gösterebilir. Erkeğin kısırlığı nedeniyle çocuk sahibi olamayan çiftlerde, varikosel tedavisinden sonra, %30-50 arasında değişen hamilelik oranları bildirilmiştir.

  • Embolizasyon tedavisinden sonra testisteki ağrı geçer mi? Başarılı bir embolizasyon tedavisinden sonra testisteki ağrı ve şişkinliğin geçmesi beklenir. Ağrıda iyileşme olmazsa, testiste ağrı yapan diğer nedenler araştırılmalıdır.

  • Embolizasyon işlemi riskli midir? Her tıbbi işlem gibi, embolizasyonun da bazı riskleri vardır. İşlemden sonra, kateterin ciltten giriş yerinde kanama, bulantı, kusma ve bel ağrısı gibi hafif şikayetler görülebilir. Nadiren, varikoselin pıhtılaşması sonucu ağrı gelişebilir, ve bir süre ağrı kesici ilaçlarla tedavi gerekebilir. Bunun dışında, ciddi komplikasyonlar çok nadirdir. Embolizasyondan sonra, enfeksiyon, hidrosel ve testis kaybı bildirilmemiştir.

  • Embolizasyon sırasında kullanılan koil ve köpük vücuda zararlı mıdır? Hayır, embolizasyon sırasında kullanılan tüm malzemeler, tıpta onyıllardır kullanılan ve vücuda hiçbir zararlı etkisi olmadığı kanıtlanmış malzemelerdir.

  • Embolizasyon cinsel yaşamı etkiler mi? Hayır, embolizasyonun cinsel yaşam üzerine hiçbir olumsuz etkisi bildirilmemiştir.

  • Embolizasyon işleminde radyasyon alınır mı? Embolizasyon işlemi sırasında testisin aldığı radyasyon dozu çok düşüktür. Bu radyasyon, yaklaşık olarak bir akciğer filminde alınan doz kadardır.

  • Embolizasyondan sonra varikosel tekrarlayabilir mi? Gerek cerrahi operasyon gerekse embolizasyondan sonra varikoselin tekrarlama ihtimali vardır. Bu ihtimal, yapılan çalışmalarda embolizasyon için % 5-11 olarak bildirilmiştir. Tekrarlama durumunda embolizasyon bir kez daha uygulanabilir.

  • Ameliyatla düzelmeyen ya da ameliyattan sonra tekrarlayan varikoseller embolizasyonla tedavi edilebilir mi? Ameliyattan sonra iyileşmeyen ya da tekrarlayan varikosellerde ideal tedavi embolizasyondur. Çünkü bu tür hastalarda varikoselin nedeni genellikle operasyon sırasında reflü yapan damarın değil yanlışlıkla bir başka toplardamarın bağlanmasıdır. Bu olayın nedeni de, ameliyat sırasında reflüyü gösteren bir yöntemin maalesef olmaması ve reflü yapan damarın cerrah tarafından “tahmin edilerek” bağlanmasıdır. Bu nedenle, ameliyattan sonra varikoseli iyileşmeyen hastalarda reflü yapan damarın doğru olarak tesbit edilebilmesi için venografi ve aynı seansta embolizasyon yapılmalıdır. 

  • Varikosel embolizasyonu bu kadar avantajlı ise neden daha çok uygulanmıyor? Bu durumun birkaç nedeni vardır. Birincisi ve en önemlisi varikosel hastalarının ilk başvurduğu doktorların varikosel embolizasyonu konusunda yeterince bilgi sahibi olmamaları ya da yöntem olarak ameliyatı tercih etmeleridir. Bu nedenle, araştırıcı olmayan hastaların ne yazık ki bu tür yeni tedavi seçeneklerinden haberi olmamaktadır. İkinci neden de varikosel embolizasyonu uygulayan ve bu konuda yeterli tecrübeye sahip hekimlerin az olması ve bu işlemin yapılacağı anjiografi cihazlarının her yerde bulunmamasıdır. Ancak her iki durum da dünyada ve ülkemizde hızla düzelmektedir.  

Video bilgilendirme: Varikoselde Embolizasyon tedavisinin üstünlükleri

SIKÇA SORULAN SORULAR

bottom of page